Guide, plan de voyage H. Nhu Xuan, Province de Thanh Hoa