Guide, plan de voyage H. Luc Ngan, Province de Bac Giang